About Us

Công ty Xăng dầu Galen E. Wilson là một mạng lưới gồm 20 cơ sở bán lẻ xăng dầu và các cửa hàng tiện lợi và các đại lý phục vụ khu vực Mid-Michigan trong bảy quận. Bắt đầu từ năm 1926 và tiếp tục cho đến ngày nay, sứ mệnh của Galen E. Wilson Petroleum Co. là cung cấp dịch vụ vượt trội cho khách hàng của chúng tôi.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp cho bạn một số cách giải trí giúp việc kinh doanh xăng dầu và các cửa hàng tiện lợi giảm bớt được căng thẳng như : nghe nhạc, hát karaoke… Bên cạnh đó là một số cách kinh doanh như thế nào để đạt được thành công.